Poradniki

Serwis jesienny systemu nawadniania

Jak przygotować system nawadniania do zimy, czyli serwis jesienny krok po kroku.

Serwis jesienny systemu nawadniania, dlaczego to takie ważne? Woda pozostawiona w całym systemie nawadniania na zimę może przysporzyć wiele problemów z uwagi na fizyczne właściwości wody tj. zwiększanie objętości przy zmianie stanu skupienia z ciekłego na stały w wyniku zamarzania. Dodatkowo instalacje nawadniania zakopuje się na stosunkowo płytkich głębokościach (z reguły  25-35 cm) – głębokość przemarzania gruntu dla naszego klimatu to od 80cm do 140cm. Ponadto wiele elementów takich jak zraszacze i linie kroplujące są narażone na bezpośrednie działanie niskich temperatur, ponieważ są bezpośrednio na powierzchni.

Pozostawienie wody w instalacji może prowadzić do wszelkiego rodzaju uszkodzeń naszego systemu począwszy od widocznego na zdjęciu rozerwaniu rury, usterek wszelakich komponentów systemu takich jak elektrozawory i zraszacze ponadto możliwe jest wystąpienie nieszczelności na elementach łącznych jak złączki PE, obejmy siodłowe czy kolektory.

Od czego rozpocząć serwis jesienny?

Krok 1.

W pierwszej kolejności ważnym jest by sprawdzić sterownik systemu nawadniania w momencie przeprowadzania serwisu czy akurat nie jest w trakcie trwania cyklu nawadniania – jeśli tak należy ustawić sterownik w tryb spoczynkowy.

Krok 2.

Ustalamy źródło zasilania wodnego, umiejscowienie wszystkich skrzynek zaworowych -elektrozaworów oraz o ile istnieją wszelkie dodatkowe przyłącza wody do tzw. punktów poboru wody czyli wyprowadzonych na ogród miejsc gdzie można wpiąć się wężem ogrodowym będących podłączonym do naszego systemu nawadniania.

Serwis jesienny systemu nawadniania

Krok 3.

Odcinamy źródło zasilania wody. Jeżeli system pracuje na wodzie z wodociągów – zamykamy zawór na rurze doprowadzającej wodę do systemu. Taki zawór powinien się znajdować w miejscu nienarażonym na przemarzanie i z reguły jest on usytuowany wewnątrz budynku np. w garażu.

Jeżeli system zasilany jest wodą z pompy np. głębinowej lub z pompy usytuowanej w zbiorniku na deszczówkę należy wyłączyć pompę z zasilania elektrycznego.

Krok 4.

Podłączamy kompresor do rurociągu systemu nawadniającego w celu wypchnięcia wody przy użyciu sprężonego powietrza. Przyłączamy się z kompresorem w miejscu źródła wody tzn. w przypadku zasilania wodociągowego zwykle będzie to zawór spustowy który powinien znajdować się zaraz za zaworem głównym odcinającym wodę lub w przypadku pomp wpinamy się pod zawór spustowy który powinien być zlokalizowany możliwie blisko pompy tak by mieć pewność że pozbywamy się wody również z rury zasilającej system nawadniania.
Pompę w zależności od zaleceń producenta należy na zimę zabezpieczyć przed przypadkowym uruchomieniem lub zdemontować.

Krok 5.

Otwieramy manualnie lub przy użyciu sterownika elektrozawór główny wraz z jedną sekcją i uruchamiamy kompresor.

Podczas wykonywania czynności ciśnienie na manometrze kompresora nie powinno przekraczać 3-4 bar/atmosfer.

Przedmuchujemy instalację sekcja po sekcji z uwagi na fakt iż otwierając wszystkie sekcje jednocześnie istnieje ryzyko że nie zostaną pozbawione wody sekcje najodleglejsze lub nasz kompresor nie będzie w stanie podnieść ciśnienia z racji zbyt wielu punktów z których powietrze ucieka.

Czas trwania przez jaki należy przedmuchiwać pojedynczą sekcję zależy od wielkości sekcji oraz mocy kompresora, dlatego ważnym jest by podczas przeprowadzania serwisu obserwować czy poprzez zraszacze wydobywa się nadal woda – średnio dla pewności i możliwie dużej skuteczności pojedynczą sekcję osobiście przedmuchujemy w czasie 10-15 minut.

Po przedmuchaniu wszystkich sekcji należy pamiętać również o przedmuchaniu dodatkowych przyłączy wspomnianych wyżej.

Krok 6.

Po przedmuchaniu całej instalacji zalecamy by elektrozawory manualnie pozostawić w pozycji otwartej jak również wszelkie inne zawory np. punkty poboru wody – przyłącza pod węża ogrodowego.

Krok 7.

Sterownik systemu nawadniania ustawiamy w tryb spoczynkowy lub odłączamy z zasilania elektrycznego – na tym kończymy serwis jesienny systemu nawadniania.